ŚWIĘTY JÓZEF z KUPERTYNU

św. Józef z Kupertynu
 
  Patron:
  Podróżujących drogą powietrzną,

  pilotów z wojsk NATO, studentów.
 
 
BÓG HONOR OJCZYZNA
 

  Msze Święte po polsku na świecie


www.SuwerennaPolska.comMatka Boża Loretańska
Patronka emigrantów
          Patronka:
                   Emigrantów i
                   p
odróżujących samolotami.

 
   Chrystus Pan i Król
    Rodzina Jezusa Chrystusa Pana


  Msze Święte odprawiane
  w języku polskim w krajach:

   Anglia
   Francja
   Kanada
   Niemcy
   Norwegia
   Stany Zjednoczone
   w innych krajach wg kontynentów:
   Afryka
   Ameryka Płn.
   Ameryka Płd.
   Australia
   Azja
   Europa   Szczęść Boże,
        
   Chciałbym by te strony pomogły pielgrzymom, turystom i wszystkim innym odnaleźć kościół poza granicam
   Polski,
w którym Msza Święta odprawiana jest w języku polskim.
Proszę wszystkich o nadsyłanie informacji,
   w których parafiach taka liturgia jest sprawowana. Proszę informacje o takich parafiach przesyłać na adres:
   pielgrzym@MszaPoPolsku.com
             w tytule listu proszę podać:kraj, region i miasto.  
   W wiadomości: nazwę parafii z adresem, nazwę stron www oraz czas celebracji liturgii.        
                                                                                                                             Serdeczne Bóg zapłać
     


   Matka Boża łask Bożych    Orzeł Polski


www.Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016.com


 
 
Polecam
 
Jan Paweł II
 
       Patroni i Święci

   Jezu Ufam Tobie
 
   Módl się polski tułaczu na dalekich
  
drogach swego pielgrzymstwa. Módl
   się pacierzem swej matki, pacierzem
  
swego narodu.Tęskną duszę wyśpiewaj
   pieśniami z dalekiego
rodzimego kościoła.
    
Modlitwą taką 
uskrzydlisz zmęczonego
   ducha do
wzlotów ku Bogu i połączysz
   się z
pacierzami kraju, gdzie modlitwa
   jest
służbą bożą i służbą ojczystą.
   Gdyby ci
nawet dane nie było spocząć
   na
polskim cmentarzu, niech cię za
  
orędownictwem Niebieskiej Królowej,  
  
szczera polska twoja modlitwa
   zaprowadzi drogami wiary i
   cnoty do wiecznem ojczyzny.

                                                                   
                                                    
Ksiądz Kardynał August Hlond                                   Lourdes 1942 rok
 

  "Jezu Ufam Tobie"
modlitwa z modlitewnika
    wydanego w Brukseli w 1945 roku.


Main Page                        Contact                         Patroni i Święci                                  Słowa Jana Pawła II