www.
Tajemnica
Szczęścia


    Bioenergoterapia      Ciekawe      Inspiracje      Medycyna      POLECAM    Pożywienie        

       Home  

      Strona główna


      Kontakt

     
Podziękowania

      O mnie

      Sesja

      Prelekcje

      Remedia
     
      Płatność

      Jadłospis                        "Pan Stworzył z ziemi lekarstwa,
                         a człowiek mądry nie będzie nimi gardził"               
                                                                                      Eklezjastyk

             
                        "Medycyna jest nauką leczenia, a nie szkodzenia"  
                                                                                      Hippokrates
                        "Dobre słowa są plastrem miodu,
                         słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała"
                                                                                      Księga Przysłów (16,24)
                        "Radość serca wychodzi na zdrowie
                         duch przygnębiony wysusza kości"    
                                                                                      Księga Przysłów (17,22)

                       
                        "Nie bądź  mądrym  we własnych oczach
                         Boga się bój, zła unikaj:
                         to ciału zapewni zdrowie
                         a pokrzepienie twym kościom"          
                                                                                     
Księga Przysłów (3,7)           

                         "Lekarz leczy natura uzdrawia"

                        "Śmiech i sen najlepsze lekarstwa"


Modlitwa lekarza

         Napełnij Boże duszę moją miłością do sztuki mojej i do wszystkich stworzeń. Nie dopuść, by chęć zysku lub poszukiwanie sławy wpłynęły na wykonywanie mego zawodu, albowiem wrogowie prawdy i miłości do ludzi mogliby otumanić mnie i odwieść mnie daleko od wspaniałego obowiązku czynienia dobrze dzieciom Twoim. Wzmagaj Boże siłę mego serca, by zawsze było gotowe służyć biednemu i bogatemu, przyjacielowi i wrogowi, złemu i dobremu. Uczyń, by chorzy moi mieli zaufanie do mnie i do sztuki mojej. Jeśli nieświadomie potępiają mnie i szydzą ze mnie, spraw, by ukochanie sztuki mojej strzegło mnie jak zbroja, żebym mógł wytrwać w prawdzie, nie dbając o potęgę i rozgłos i o wiek moich wrogów. Użycz mi Boże wyrozumiałości i cierpliwości w stosunku do chorych upartych lub prostaków. Uczyń mnie wstrzemięźliwym we wszystkim, ale nienasyconym w zdobywaniu wiedzy. Oddal ode mnie myśl, że wszystko mogę. Użycz mi siły woli i sposobności do coraz większego rozszerzania mych wiadomości ...
                                                                              
                                                                                            Z modlitwy Majmonidesa z Kordoby, II w


Modlitwa Pielęgniarki


         Dobry Boże, rozpoczynam kolejny dzień pracy. Tobie oddaję siebie i tych, do których mnie posyłasz. Ty pochylałeś się na ludzkim cierpieniem i niedolą. Pomóż mi naśladować Ciebie - miłosiernego Samarytanina. Niech oczy moje będą otwarte. Pomóż mi w każdym chorym dojrzeć Twoje cierpiące oblicze. Naucz mnie słuchać. Niech serce moje potrafi współczuć, abym z łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem skutecznie niosła ulgę choremu. Uwolnij mnie od pośpiechu. Daj, abym pamiętała o tym, że ja pielęgniarka jestem dla chorego. Nie dopuść, abym zaniedbała moje obowiązki. Niech dobro chorego będzie na pierwszym miejscu. Ty Panie przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych. Chcę Ciebie naśladować. Amen.   Święty Łukaszu - módl się za mną.

Modlitwa za Służbę Zdrowia

Panie Jezu Chryste, który przeszedłeś przez ziemię, wszystkim czyniąc dobrze, spraw, aby każdy lekarz swoją troskliwością i serdecznością budził w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Spraw, aby pamiętał, że jego praca jest służbą Tobie. Obdarz go zdrowiem, cierpliwością i dobrocią, aby przez jego pomoc wszyscy poznawali dobroć Twoją. Panie, który pochwaliłeś miłosiernego Samarytanina za to, że nie ominął cierpiącego człowieka, spraw, aby wszystkie siostry, pielęgniarki, tak samo troskliwie opiekowały się chorymi. Niech w każdym chorym potrafią dojrzeć cierpiącego Chrystusa. Obdarz je swoim miłosierdziem, aby z sercem spełniały posługę, gdyż wtedy cierpienie mniej boli i budzi się nadzieja wyzdrowienia. Obdarzaj je dobrocią, łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem. I spraw, aby okazując miłosierdzie chorym dostąpiły kiedyś Twego miłosierdzia. Amen.

Modlitwa Hakima


O Boże,
napełnij duszę moją miłością dla mej sztuki i dla wszystkich stworzeń.
Nie dopuść, aby pragnienie zarobku lub poszukiwanie
sławy kierowały sztuką moją,
gdyż wtedy wrogowie prawdy i miłości mogliby to
wyzyskać i odsunąć mnie od szlachetnego obowiązku
czynienia dobrze dzieciom Twoim.
Podtrzymuj siły mego serca,
aby zawsze było gotowe służyć zarówno ubogiemu jak i bogatemu,
przyjacielowi jak i wrogowi, człowiekowi dobremu jak i złemu.
Spraw, abym w tym, który cierpi, widział tylko człowieka.
Niechaj umysł mój w obcowaniu z chorymi pozostanie jasny,
nieobarczony żadną myślą uboczną, ażeby wyraźnie uprzytomnił sobie,
czego nauczyło go doświadczenie i wiedza,
gdyż wielkie i wspaniałe są dociekania naukowe,
których celem jest podtrzymywanie życia i zdrowia wszystkich stworzeń.
Spraw, aby moi chorzy mogli zaufać mnie i mojej sztuce.
Jeśli nieuki potępiają mnie i wyśmiewają, spraw,
aby ukochanie mego zawodu było puklerzem,
czyniącym mnie niewzruszonym,
bym mógł wytrwać w prawdzie bez względu na znaczenie,
rozgłos lub wiek moich nieprzyjaciół.
Użycz mi, Boże mój, wyrozumiałości i cierpliwości
wobec chorych, upartych i grubiańskich.
Spraw, abym we wszystkim był umiarkowany,
lecz nienasycony w umiłowaniu wiedzy.
Oddal ode mnie przekonanie, Ze wszystko potrafię.
Daj mi siłę, wolę i możność rozszerzania mych wiadomości,
dzisiaj bowiem mogę odkryć w świadomości swojej rzeczy,
których istnienia wczoraj nie przypuszczałem,
ponieważ wiedza jest olbrzymia,
a umysł ludzki sięga wciąż naprzód.

                            Modlitwa Hakima Majmonidesa w tłumaczeniu
                            członka Unii Polskich Pisarzy Lekarzy
                            pani prof. Barbary Zaorskiej.

 

Dobry Boże rozpoczynam kolejny dzień pracy. Tobie oddaję siebie i tych, do których Ty mnie posyłasz. Ty jesteś pierwszym Lekarzem. Pomóż mi jak najlepiej wypełnić misję lekarza. Daj mi pokorę wobec chorego i jego dolegliwości, abym pychą i zbytnią pewnością siebie nie zranił jego uczuć. Uchroń mnie przed błędną, szkodliwą decyzją. Naucz mnie słuchać tego, co pacjent ma mi do powiedzenia. Uwolnij mnie od pośpiechu. Daj, abym pamiętał o tym, że ja lekarz jestem dla chorego. Nie dopuść, aby pragnienie zysku, sława, zaszczyty, czy inne korzyści kierowały moim postępowaniem. Niech dobro chorego będzie na pierwszym miejscu. Ty Panie przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych. Chcę Ciebie naśladować. Udziel mi łagodności, cierpliwości oraz życzliwości wobec chorych i współpracowników.
Powiedziałeś: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych Mnieście uczynili". Dziękuję Ci, za to, że obdarzyłeś mnie tak wielkim zaufaniem.
Zrobię wszystko, żeby Cię nie zawieść. Amen.            Święty Łukaszu - módl się za mnąBLOG
Rady i komentarze

Jestem by pomóc
Leszek Richmond