HarmoniaświatłoPokój  


                                          


 
   
          

Ptak  


  
   Sesja


   O mnie

   Z praktyki

   Podziękowania

   Spotkania

   Kontakt
 
   Płatność
  
                                           

 
                         Myśl i duch                          "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali"
                                       wers 9 z Pisma Świętego NT z 2-go Listu św.Pawła do Koryntian Rozdział 12

                         "Czasem czuję się zniechęcony i myślę, że ma praca jest bez sensu,
                           Lecz wtedy Duch Święty przywraca życie mej duszy"


                  
                         Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś przez Apostoła Jakuba:


                         "Choruje ktoś wśród was? 
                         Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i
                         namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie
                         dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
                         a jeśliby popełnił grzechy będą mu odpuszczone"


                        "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby"
                                                                    wers 17 Pismo Święte NT z Ewangelii wg św.Mateusza Ustęp 8


                       
"A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na na upływ krwi.
                        Wiele przecierpiała od lekarzy i całe swe mienie wydała,
                        a  nic jej nie pomogło, a czuła się jeszcze gorzej. Słyszała
                        ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się
                        Jego płaszcza.Mówiła bowiem:żebym się chociaż Jego płaszcza
                        dotknęła, a będę zdrowa". Zaraz też ustał krwotok i poczuła w ciele,
                        że jest uzdrowiona z dolegliwości."
                                                                           wers 25 z Pisma Świętego z Ewangelii wg św.Marka Ustęp 5
 

                        "Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy"
                                                                                             Solomon Księga Przysłów 12,18
 
                   
                         "Ducha nie gaście"
  
                         "Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga"

                                                                                    cytat z Pisma Świętego NT  z listu Świȩtego Jakuba 1-5
 
                    "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni grzeszy"
                                                                                    cytat z Pisma Świętego NT  z listu Świȩtego Jakuba 4-17


                         Drodzy Państwo
                         chciałbym Wam zarekomendować:
                    
                   
Filmy:
 
                            "Gandhi"
                            "Stand and deliver"

                            "Ayurveda: Art of Being"
                            "Hachiko A dog's tale"
                            "Ojciec Pio Cudowny człowiek"
                            "Patch Adams"              
                            "Rabbit-Proof Fence"
                            "The reluctant saint:
The story of St.Joseph of Cupertino"
                            "Preferisco il Paradiso" (Święty Filip Neri)


                          Książki
 


                          Znajdą tu Państwo tytuły książek, które wskazują drogę postępowania, lub
                          pomagają ją odnaleźć. Wyjaśniają między innymi nasze reakcje i
                          zachowania w kontaktach międzyludzkich jak i w życiu codziennym. 
                          Informują m.in. jaki wpływ ma to co jemy na: proces myślenia, zachowanie 
                          nasze, samopoczucie, itd. Zdrowie to nie tylko dieta, ale przede wszystkim
                          podejście do siebie samego, naszych bliskich, naszej pracy zadowolenia z
                          tego co mamy, co robimy, jakie mamy cele i jak do nich dążymy.
                          Są również
tytuły będące skarbami klasyki, które służyły pokoleniom służą
                          nam i będą
służyły następnym pokoleniom.

                         "Biblia"                                                                      ks.Jakuba Wujka        
                         "Dobry zawód"                                                         K.Bochenek i D.Kortko
                         "Maksymy świętego Ignacego"
                         "Mapa myśli                                                           Tony Busan
                         "Katharsis"                                                               Andrzej Szczeklik
                         "Kore"                                                                       Andrzej Szczeklik
                         "Nieśmiertelność Prometejski sen medycyny"     Andrzej Szczeklik
                         "Psalmy"                                                                   Jan Kochanowski
                         "Styl życia, który leczy"                                            Maja Błaszczyszyn
                         "Szaleniec Niepokalanej"                                       Maria Winowska
                         "Tajemnicza formuła Boga"                                    Peter Plichta  
                         "The Path to Phenomenal Health"                         Sam Graci
                         "Woda obraz energii życia"                                    Masaru Emoto

              Strony Internetowe:
 

              Opowieści ojca Piusa          oraz inne interesujące i  Ciekawe Strony
                       
                        
                     
"Pan Stworzył z ziemi lekarstwa,
                           a człowiek mądry nie będzie nimi gardził"               
                                                                                Eklezjastyk

             
                      "Medycyna jest nauką leczenia, a nie szkodzenia"  
                                                                                Hippokrates
                      "Dobre słowa są plastrem miodu,
                            słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała"
                                                                                Księga Przysłów (16,24)

                              "Słowa Twoje, Panie są duchem i życiem.
                            Ty masz słowa życia wiecznego"

                                                                                                    Jana 6, 63c. 68c
                                                                                                        

                      "Radość serca wychodzi na zdrowie
                            duch przygnębiony wysusza kości"   
 
                                                                                Księga Przysłów (17,22)
                      "Łagodny język jest drzewem życia,
                       lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca"
                                                         Księga Przysłów (15,4)
                      "Nie bądź mądrym we własnych oczach
                            Boga się bój, zła unikaj:
                            to ciału zapewni zdrowie
                            a pokrzepienie twym kościom"   
      
                                                                               
Księga Przysłów (3,7)
                      "Lekarz leczy natura uzdrawia"

                      "Śmiech i sen najlepsze lekarstwa"

                      " Gdy cierpi jedna część ciała, cierpią  pozostałe części,
                           a gdy jedna część odbiera chwałę, cieszą się wszystkie części"

                                        
cytat z Pisma Św. NT  z pierwszego listu Św. Pawła do Koryntian  12,26

                     "Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne .
                           Wszystko wolno, ale nie wszystko jest budujące
                           Niech nikt nie szuka własnej korzyści, ale dobra innych"
                                                                  

  
                          "Wy zatem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie pojmujcie
                           tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, lecz służcie sobie nawzajem
                           z miłością. Przecież całe Prawo zawiera się w tym jednym nakazie:
                           Miłuj bliźniego jak siebie samego. Jeśli natomiast  jeden drugiego 
                           kąsa i pożera, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli"

                                                          
cytat z Pisma Św. NT  z listu Św. Pawła do Galatów 5,13


             Fragment z książki  "Iskry życia" z rozdziału "Ciąża"
 
             "Drugi przypadek dotyczy również okresu ciąży, a właściwie zdarzeń w życiu matki z okresu
             ciąży z synem Adrianem. Trafiła ona do mnie, gdy Adrian miał już dziewięć lat. W czasie sesji
             czułem napięcia, stresy i
             obciążenia jak u osoby dorosłej po wielu przejściach. Jedno wiedziałem, na pewno ten chłopiec nie ma i nie
             miał dzieciństwa pełnego beztroskich zabaw i śmiechu. Kiedy podczas sesji rozpuszczałem emocje u niego
             zastanawiałem się co było przyczyną takich stresów i obciążeń. Sesja trwała już około godziny, a emocje i
             przeżycia wylewały się olbrzymim strumieniem. W końcu drugiej godziny zaczęła pojawiać się lekkość,
             kolorowe światła  i równy oddech. Gdy rozpuściłem emocje nagromadzone przez Adriana zacząłem
             opowiadać jego matce o moich odczuciach i że Adrian teraz dopiero będzie dzieckiem pełnym radości,
             energii beztroski i  zupełnie innym chłopcem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Słuchała mnie bez
             większego przekonania i mówiła, że Adrian bawi się grzecznie z dziećmi i że nie zauważyła by wyróżniał się
             swoim zachowaniem od rówieśników. Ja chciałem dowiedzieć się czegoś o okresie dzieciństwa. Nic
             szczególnego nie wydarzyło się w jej życiu, lub Adriana to były pierwsze słowa. Jednakże później
             przypomniała sobie, że okres ciąży był pełen obaw i niepokojów. Miała już z mężem dwoje dzieci, a to nie
             było planowane i  obawiała się również, że ze względu na swój wiek była 43-latką ciąża może być trudna.
             Czułem, że te stany emocjonalne matki towarzyszyły jej synowi. Lecz one nie mogły być przyczyną obciążeń 
             jak u  człowieka przy schyłku życia po wielu bardzo ciężkich przejściach. Zacząłem otrzymywać informacje i
             podawać jej daty np. co się wydarzyło  między piątym i siódmym miesiącem okresu ciąży. Zastanowiła się i
             wróciła pamięcią do tego okresu. Tak, tak to zdarzyło się wówczas powiedziała półszeptem. Zapytałem ją co
             się wówczas wydarzyło?. Odpowiedziała, że w tym czasie otrzymała wiadomość o tragicznej śmierci brata,
             który zginął w wypadku samochodowym. Zrobiło się jaśniej i lżej..."


   Moje spojrzenia 

   Filmy Nowa             
                                           
            
Jestem by pomóc
Leszek Richmond
Uzdrowiciel